- پایگاه خبری تنکابن | TonekaNews.IR | تنکا نیوز - http://tonekanews.ir -

خون هیچکس از افراد دیگر رنگین تر نیست!!

ظهر امروز و  به دنبال حضور دکتر علیرضا یونسی معاون سیاسی اجتماعی استاندار مازندران و پس از برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان تنکابن و بازدیدهای متعدد میدانی از پروژه های در حال احداث بخش نشتا این شهرستان، مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه در اقدامی دون شأن و به دور از انتظار، در پاسخ خبرنگارانی که نسبت به رویه این واحد در سرویس دهی معترض بودند؛ “خون مسئولین را رنگین تر از خبرنگاران و  اصحاب رسانه” برشمرد و اظهار داشت: خبررسانی وظیفه شما خبرنگاران است، چه کسی از شما دعوت کرده؟!
رضا آقاگلی مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان که در آن شرایط از جانب شخصیت حقوقی خود صحبت می کرد با بی شرمی و دور از رفتار سنجیده و در شأن خود، پس از پایان برنامه ها، نسبت به تلاش گسترده خبرنگاران در طول مراسم چشم پوشی کرده و با بی احترامی آشکاری نسبت به جمع کثیری از اصحاب جراید و رسانه  در پاسخ اعتراضات “خون برخی مسئولین را رنگین تر” قلمداد کرد.
وی همچنین با انکار پیامک دعوت فرمانداری ویژه به خبرنگاران در خصوص پوشش خبری مراسم امروز عنوان کرد: “اصلا چه کسی از شما دعوت کرده که بیایید؟!”
شایان ذکر است که این نخستین بار نیست که مسئول روابط عمومی فرمانداری ویژه به آشکار توهین و تبعیض را نسبت به خبرنگاران سخت کوش و پرتلاش این شهرستان به نمایش گذاشته و با برخورد شخصی و غرض ورزی، از جانب یک واحد ارتباط مردمی در عالی ترین نهاد دولتی این شهرستان نسبت به اصحاب رسانه واکنش نشان داده و با این سبک از برخورد سلیقه ای لطمه محرزی به بدنه این نهاد وارد می کند.